هنگامی که دیسک بینِ مهره ای در یک یا چند ناحیه از گردن یا کمر، دچار آسیب دیدگی و یا بیرون زدگی شده باشد؛ در صورتِ حاد بودن (بی حسی شدید در دست ها و یا پاها، درد شدید در ناحیه گردن و یا کمر، اختلال در حرکت اندام های بدن و یا بی اختیاری در ادرار و مدفوع) عمل جراحی به بیمار توصیه می گردد، اما در صورتی که علائم بیماری خفیف باشد روش های غیرجراحی مانند فیزیوتراپی لحاظ می گردد. اکثر بیماران پس از دریافت خدمات فیزیوتراپی، پاسخ مطلوبی به این روش درمانی می دهند و نیازی به انجام عمل جراحی نمی باشد.