گفتار درمانی از مهم ترین درمان هایی که معمولا پس از سکته مغزی و در اثر زبانی پرییشی یا آفازی…