کایروپراکتیک یک حرفه پزشکی مکمل در کنار فیزیوتراپی است که به درمان مشکلات دستگاه ماهیچه ای اسکلتی می پردازد. تمرکز…