ورزش ها و تمرینات کششی و فعالیت های ملایم، همگی می توانند به تسکین درد فتق دیسک کمر کمک کنند….