احتمالا کمی عجیب به نظر برسد، اما واقعا می توان در مثانه سنگ یافت و سنگ مثانه یکی از مشکلات…