فشار خون بالا دیگر یک بیماری نادر نیست. در واقع حتی افراد در دهه ۲۰ زندگی خود هم در معرض…