فیزیوتراپی آرتروز: مگنت ، اولتراسوند و لیزر پرتوان ساییدگی به التهاب یک یا چند مفصل آرتروز می‌گویند. آرتروز انواع مختلفی…