آنچه باید بزرگسالان در مورد درد ناشی از دیسک گردن بدانند هیچ چیز برای همیشه دوام نمی آورد، خصوصاً بدن…