فیزیوتراپی دیسک کمر: لیزر پرتوان برای بیرون زدگی و فتق دیسک چگونه است؟ دلایل بسیار زیادی برای شروع درد کمر…