بررسی ساختارهای داخلی حنجره، ازجمله تارهای صوتی، “لارنگوسکوپی” یا “آندوسکوپی حنجره” نام دارد. سه راه اصلی برای انجام آندوسکوپی حنجره…