با توجه به شباهت هایی که بیماری ام اس MS و پارکینسون دارند، تفاوت های اصلی این دو بیماری در…