درد اسکلتی عضلانی دردی است که بر روی عضلات، رباط ها، تاندون ها و استخوان ها تأثیر می گذارد. چه…