پیش از شروع مقاله به این نکته توجه کنید: تمامی تکنیک های کششی که برای درمان فیزیکی تورتیکولی یا کجی گردن نوزادان در ذیل شرح داده شده مربوط به قسمت راست کجی گردن نوزاد است.

می توان به سادگی با جایگزین کردن واژه راست با چپ و چپ با راست در دستور العمل، آن ها را برای قسمت چپ کجی گردن نوزاد تغییر داد.


بیشتر بخوانید : تورتیکولی یا کجی گردن در نوزاد و درمان آن


کشش و قرار دادن بدن در وضعیت خاص برای بازی

درمان های فیزیکی تورتیکولی یا کجی گردن نوزادان با انجام تمرینات کششی، حمل صحیح کودک، و تثبیت درست موقعیت او برای بازی که در اینجا توضیح می دهیم می تواند به اصلاح کجی گردن نوزاد کمک کند.

بهترین مکان برای تمرینات کششی، کف فرش شده است. کودک را به پشت قرار دهید.

اگر کف زمین می نشینید می توانید او را روی دامان خود بگذارید. به شکلی که کودک به پشت قرار گرفته و زانو هایش را به داخل کشیده باشد.

خم شدن به پهلو (برای تورتیکولی در سمت راست)

کشش خم کردن گردن به پهلو برای درمان تورتیکولی نوزاد

دست راست خود را روی بخش بالایی قسمت راست سر کودک خود قرار دهید. شانه راست او را با دست چپ خود پایین نگه دارید.

به آرامی گوش چپ نوزاد را به سمت شانه چپ او خم کنید.

این وضعیت را به مدت 30 ثانیه و تا زمانی که نوزاد تحمل کند نگه دارید. تمرین را 3 تا 4 مرتبه در روز انجام دهید.


بیشتر بخوانید: تمرینات فیزیوتراپی گردن و کاهش درد


چرخش (گرداندن سر – برای تورتیکولی در سمت راست)

کشش چرخش وگرداندن سر و گردن به پهلو برای درمان تورتیکولی نوزاد

دست چپ خود را روی شانه چپ کودک قرار دهید. سر نوزاد را با دست راست بگیرید. از دست چپ خود برای نگه داشتن چانه او استفاده کنید.

به آرامی بینی نوزاد را به سمت شانه راست او بچرخانید.

این وضعیت را به مدت 30 ثانیه نگه داشته و حرکت را 2 تا 4 بار تکرار کنید. تمرین را 3 تا 4 مرتبه در روز انجام دهید.

طرز قرار گیری بدن نوزاد برای بازی

وضعیت بدنی مناسب برای تورتیکولی نوزادان

بازی کردن در حالی که نوزاد به پهلو دراز کشیده: کودک را به شکلی قرار دهید که بتواند در حالت به پهلو خوابیده بازی کند.

این موقعیت به جاذبه زمین اجازه می دهد بخشی از کار کشش گردن و رساندن دست ها به بخش میانی بدن را انجام دهد.

رساندن دست ها به بخش میانی گام مهمی در تغذیه شدن نوزاد، هماهنگی دست و چشم، و دیگر سطوح رشد کودک است.

بازی بر روی شکم

فیزیوتراپی گردن با وضعیت بدنی

زمانی که نوزاد بیدار است، باید برای بازی او را روی شکمش قرار داد. این کار به او کمک می کند تا کنترل حرکات سر خود را بیاموزد.

زمانی که کودک روی شکم خود و روی سطح زمین است، تمامی اسباب بازی ها را در محلی قرار دهید. در این حالت کودک مجبور می شود صورت خود را به سمت راست بچرخاند.

درمان کجی گردن نوزاد با فیزیوتراپی

می توانید زمانی که نوزاد روی شکم خود بازی می کند، به او کمک کنید تا صورت خود را به سمت چپ بگرداند.

حمل کودک

تورتیکولی یا کجی گردن

در حالتی که کودک به پهلو خوابیده و گوش راست او بر روی بازوی راست شما قرار دارد، او را دور از خود نگه دارید.

بازوی خود را بین گوش و شانه کودک بگذارید تا به کشش عضلات سفت شده کمک کند.

می توانید از بازوی خود برای بلند کردن سر نوزاد از شانه استفاده کنید. به این ترتیب یک کشش خم به پهلو ایجاد می شود.

دست چپ خود را بین پا های کودک قرار داده، از بدن کودک پشتیبانی کرده و شانه راست او را با دست چپ خود بگیرید.

نوزاد خود را تا حد ممکن در این وضعیت نگه دارید.

اگر کودک شما نمی تواند کشش خم به پهلو را به خوبی به پشت خود تحمل کند، می توانید از این حالت برای کشش عضلات سفت شده استفاده کنید.

پیشنهادات دیگر (برای قسمت راست تورتیکولی گردن نوزاد)

  1. اسباب بازی ها را در محلی قرار دهید که نوزاد مجبور شود به بالا و بیرون سمت راست خود نگاه کند.
  2. کودک را در تخت قرار داده تا فعالیت های داخل اتاق او را به نگاه کردن به سمت راست تشویق کند.
  3. در مدت شیر خوردن نوزاد از سینه یا شیشه شیر، او را به سمت راست قرار دهید.
  4. زمانی که کودک را روی شانه خود نگه می دارید، او را به سمت راست قرار دهید.
  5. زمانی که در خودرو نیستید، از صندلی آن به عنوان جایگاهی برای قرار دادن نوزاد در زمان بازی استاده نکنید.
  6. پزشک متخصص اطفال یا درمانگر او می تواند به شما راه هایی برای استفاده از حوله و پتوی نوزاد لوله شده نشان دهد تا سر کودک شما را در حالتی خنثی نگه دارد.
  7. اگر نوزاد شما آماده است و این مساله مشخص شده است، یک متخصص فیزیوتراپی می تواند به شما نشان دهد چطور او را تشویق کنید تا فعالانه سر خود را برای تقویت و کشش عضلات گردن حرکت دهد.

بیشتر بخوانید: فیزیوتراپی گردن و چند تمرین برای گردن درد


متخصصین فیزیوتراپی و درمان فیزیکی ما در کلینیک یادمان پس از معاینه کشش های مخصوص درمان کجی گردن کودک را به کار می برند و از دیگر روش های درمانی در فیزیوتراپی برای گرفتن بهترین نتیجه استفاده خواهند کرد.

آنها به شما آموزش خواهند داد که چه کشش هایی را در خانه انجام دهید و بدن کودک را در چه وضعیت هایی قرار دهید که به ببود کجی گردن نوزاد کمک کند.

شماره تماس های کلینیک یادمان : 02188088541 – 02188074196

کلینیک فیزیوتراپی غرب تهران