درمان فعال در مقایسه با درمان غیر فعال

منظور از درمان فعال Active و درمان غیر فعال درمان Passive است. زمانی که صحبت از فیزیوتراپی می شود به افرادی بر می خوریم که می خواهند بدانند کدام درمان بهتر است: درمان active یا درمان passsive؟

برای کمک به یافتن پاسخ این سوال، در این مقاله توضیح می دهیم که این درمان ها چیست. کدام بهتر یا بدتر است.

یکی از آنها یا استفاده از هر دو روش درمان در کنار هم؟

یک درمانگر خوب، ترکیبی سالم از درمان active و passive ایجاد می کند. این ترکیب درخور وضعیت احتیاجات و وضعیت خاص بیمار است تا در نهایت بهترین نتیجه حاصل شود.

لزوما یکی از دیگری بهتر نیست. در مراحل مختلف توانبخشی و درمان، هر کدام می توانند موثر تر واقع شوند.

درمان فعال

زمانی که صحبت از درمان فعال می شود، در واقع منظور حرکت بدن است؛ زمانی که فرد فعالیت جسمی دارد، مثلا تمرینات قدرتی انجام می دهد یا روی تردمیل می دود.

شاید درمانگر به فرد کمک کند اما در واقع این بیمار است که حرکت فیزیکی را انجام می دهد.

حرکات کششی، تمرینات قدرتی، تمرینات ثبات مرکزی، و هم چنین تمرینات ویژه ورزشی و تمرینات ویژه کاری، همگی بخشی از درمان active هستند.

درمان فعال از مراحل میانی به بعد در توانبخشی یا در هنگامی که درد بیش از سه ماه ماندگاری داشته، بسیار مهم است.

درمان غیر فعال

درمان غیر فعال شامل ماساژ درمانی، درمان با سوزن خشک (شاخه ای از طب سنتی) و موبیلیزاسیون مفصل در کنار موارد دیگر است.

این بدان معنا نیست که یکی از شیوه های درمان از دیگری بهتر است. در حقیقت هر دوی این روش های درمانی در کمک به بهبود بیمار نقش دارند.

راز مهم و هنر واقعی در زمان بندی و نوع کاربرد است.

در درمان passive، نیازی نیست بیمار کاری انجام دهد؛ در طول این روش درمانی، درمانگر با استفاده از دست های خود یا ابزاری مثل سوزن، فنجان یا نوار صاحب اختیار است.

درمان فعال بهتر است یا غیر فعال؟

مراحل اولیه توانبخشی

در مراحل اولیه آسیب، درمان غیر فعال (همراه با کمی درمان active) انجام می شود.

با پیش روی توانبخشی، درمان غیر فعال باید کمرنگ شده و درمان فعال به عنوان رویکرد غالب اتخاذ شود.

کلینیک کاردرمانی

مراحل پایانی توانبخشی

در مراحل آخر توانبخشی، زمانی که فرد تقریبا به ظرفیت عملکردی کامل خود بازگشته است، باید کمی درمان غیر فعال صورت گیرد.

فرد باید قادر به مشارکت فعالانه در این مرحله باشد؛ مثلا خودش به تنهایی یا در فضایی نظارتی تمرینات را انجام دهد تا بتواند به ظرفیت عادی خود بازگردد.

بیشتر بخوانید: فیزیوتراپی در منزل : مزایا و نحوه انجام فیزیوتراپی در خانه

انتخاب مناسب ترین درمان برای شما

اگر مایل هستید درباره درمان فعال و غیر فعال بیشتر بدانید با ما تماس بگیرید. ما بسیار خرسند می شویم تا درباره مناسب ترین درمان برای شما صحبت کنیم و شما را به مسیری هدایت کنیم که درخور وضعیت تان باشد.

شماره تماس های کلینیک یادمان :  02188088541 – 02188074196

شماره تماس های کلینیک کاردرمانی یادمان و آدرس کلینیک در صفحه تماس با ما