ورزش درمانی نوعی از مراقبت های درمانی است که صرف نظر از سن و توانایی به طور ویژه با پیشگیری از آسیب و توانبخشی بیمار برای بازگشت به میزان بهینه ای از عملکرد، حرفه و آماده سازی جسمانی خاص سر و کار دارد.

در این نوع درمان، از ترکیب اصول فرایند های آسیب شناسی و فیزیولوژیکی در علوم ورزشی و تربیت بدنی استفاده می شود تا فرد را برای تمرین، رقابت و در صورت امکان کار آماده کند.

متخصص ورزش درمانی کیست؟

متخصص ورزش درمانی عنوان حرفه ای مشخصی است که به حوزه کاملا مشخص ورزش اطلاق می شود.

یک متخصص ورزش درمانی که عضوی از انجمن متخصصان ورزش درمانی است، متخصص سلامتی است که سوگند یاد کرده و دانش، مهارت و توانایی لازم را دارد تا:

  • قواعد ورزشی و تربیت بدنی را برای برنامه های بهبود عملکرد، آماده سازی و پیشگیری از آسیب به کار بندد.
  • مراقبت های فوری از آسیب ها و کمک های اولیه را در محیط تفریحی، تمرینی، حرفه ای و رقابتی فراهم کند.
  • بنا بر مداخله و مشاوره تخصصی لازم، بسته به موقعیت تشخیص دهد، درمان کند، از توانبخشی استفاده کند یا در صورت لزوم به متخصص دیگر ارجاع دهد.
  • درمان مناسب بافت نرم را در زمینه ورزشی فراهم کند.
  • توانبخشی مناسب را طرح ریزی و اجرا کند و به برنامه های تمرینی یا کاری بازگردد.

شاخه های اصلی تخصصی

طیف تخصصی که یک عضو انجمن متخصصان ورزش درمانی باید به آن وارد باشد، بر اساس 5 شاخه اصلی مربوط به آسیب و بیماری در یک محیط ورزشی و تمرینی به وجود آمده است.

این 5 شاخه اصلی شامل این موارد می شود:

  • پیشگیری
  • تشخیص و ارزیابی
  • مدیریت، درمان و ارجاع
  • توانبخشی
  • آموزش و مسائل مربوط به تمرین حرفه ای

در هر کدام از این حوزه ها، اعضای انجمن و به خصوص آن هایی که فارغ التحصیل مدارس عالی هستند، با قواعدی آموزش و تعلیم دیده اند که با نظریه های کاربردی و مبتنی بر شواهد در حیطه ورزش های قدرتی و بر اساس علم تربیت بدنی در ارتباط است.

به خودی خود، ضروری است متخصصان ورزش درمانی که عضو انجمن متخصصان ورزش درمانی هستند، درجه کاملا مشخصی از صلاحیت را داشته باشند که بتواند تمام حوزه های مذکور را پوشش دهد و به آن ها دانش، مهارت و توانایی کار در تمام سطوح بی نهایت ورزش و تمرین را بدهد.

به علاوه، اعضاء این انجمن می توانند یکی از حوزه های ورزش درمانی را برای متخصص شدن انتخاب کنند. 

مشکلات و آسیب های ورزشی چه ورزشکار مبتدی باشید چه حرفه ای بخش جدایی ناپذیر در دنیای ورزشکاران به حساب می آید.

آسیب های مچ دست، کمر، شانه و سرشانه، گردن، مچ پا، زانو، حتی آسیب های بازو و پشت بازو، شاید بتوان گفت تمامی عضلات و مفاصل بدن در ورزش به خصوص ورزش های حرفه ای در خطر آسیب قرار دارند.

بیشتر بخوانید : 10 مورد از رایج ترین مصدومیت و آسیب های ورزشی

در صورتی که با آسیب های ورزشی مواجه شده و نیازمند ورزش درمانی زیر نظر پزشک متخصص فیزیوتراپی یا کاردرمانی هستید، کلینیک فیزیوتراپی ، توانبخشی و درمان فیزیکی یادمان کلیه خدمات فیزیوتراپی ورزشی حرفه ای را به شما ارائه خواهد کرد.

جهت دریافت نوبت با شماره های 02188088541 – 02188074196 تماس بگیرید.

آدرس کلینیک یادمان

کلینیک فیزیوتراپی شهرک غرب