کلینیک فیزیوتراپی و توانبخشی یادمان با بیمه های کمک رسان(SOS)، بانک کشاورزی و بیمه کارآفرین طرف قرارداد بوده، لذا از مراجعینی که از این ارگانها به مرکز توانبخشی یادمان مراجعه می کنند، هزینه ای دریافت نمی گردد. همچنین مرکز توانبخشی یادمان قراردادهایی را بصورت خیریه با انجمن اوتیسم و انجمن دیستروفی ایران منعقد نموده و در حد توان به مراجعینِ انجمن های ذکر شده خدمات کاملا رایگان و یا با تخفیف ارائه می دهد.
سایر بخش های مرکز پزشکی یادمان با بیمه های درمانی طرف قرارداد نبوده و طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت از مراجعین گرامی هزینه دریافت می شود؛ همچنین به تمام مراجعه کنندگان، گواهی هایی مبنی بر دریافت هزینه ارائه می شود که ایشان بتوانند به شخصه و با مراجعه به سازمان های بیمه گر، هزینه درمان خود را دریافت کنند.