بلع.jpg

تیر ۳۱, ۱۳۹۷ صداویدیو1

برخی از بیماران قادر به دریافت مواد غذایی از راه دهان نمی باشند، زیرا در این افراد مواد غذایی وارد ریه شده و سبب عفونت های مکرر و شدید ریوی می گردد. لذا برای این بیماران لوله هایی تعبیه می گردد که مستقیما به معده آنها منتهی شده و مواد غذایی بدونِ ورود به ریه وارد معده می شوند. اکثر بیماران با اختلال بلع(دیسفاژی) قابل درمانند و می توان پس از دوره درمانی، تغذیه از راه دهان را آغاز کرده و لوله ها از بدن بیمار جدا شوند. کلینیک توانبخشی یادمان، اولین و پیشرفته ترین کلینیکِ درمانِ اختلال بلع در ایران می باشد.


shutterstock_288977717-1200x800.jpg

تیر ۳۱, ۱۳۹۷ صداویدیو0

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


shutterstock_37245157-1200x800.jpg

تیر ۳۱, ۱۳۹۷ صداویدیو0

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


Every 67 seconds someone in the United States develops the disease.

US Alzheimer's Association

تیر ۳۱, ۱۳۹۷ صداویدیو0

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


کلیه حقوق این قالب برای توانبخشی یادمان محفوظ می باشد