کارشناس ارشد گفتاردرمانی

گفتاردرمانگر موید سلمانی


گفتاردرمانگر موید سلمانی

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


کلیه حقوق این قالب برای توانبخشی یادمان محفوظ می باشد