کارشناس ارشد فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست نجمه عبداللهیان


فیزیوتراپیست نجمه عبداللهیان

کارشناسی فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کارشناس ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه تربیت مدرسساعات حضور


شنبه
20:00-12:30
یکشنبه
20:00-16:00
دوشنبه
20:00-12:30
سه شنبه
20:00-16:00
چهارشنبه
20:00-12:30


تماس با کلینیک


021-88088541

info@yadman-rehab.com


کلیه حقوق این قالب برای توانبخشی یادمان محفوظ می باشد