دکترای تخصصی فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست نیلوفر محمدی


فیزیوتراپیست نیلوفر محمدی

کارشناسی فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناس ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

PHD فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی تهرانساعات حضور


یکشنبه
16:00-08:00
سه شنبه
16:00-08:00
پنج شنبه
16:00-08:00


تماس با کلینیک


021-88088541

info@yadman-rehab.com


کلیه حقوق این قالب برای توانبخشی یادمان محفوظ می باشد