دکترای تخصصی فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست نیلوفر محمدی


فیزیوتراپیست نیلوفر محمدی

کارشناسی فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناس ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

PHD فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی تهران


کلیه حقوق این قالب برای توانبخشی یادمان محفوظ می باشد