کارشناس ارشد کاردرمانی

کاردرمانگر امید آخوندی یزدی


کاردرمانگر امید یزدیساعات حضور


یکشنبه
15:00-09:00
سه شنبه
15:00-09:00
پنج شنبه
15:00-09:00


تماس با کلینیک


021-88088541

info@yadman-rehab.com


کلیه حقوق این قالب برای توانبخشی یادمان محفوظ می باشد