ارتوپدی

در مرکز پزشکی یادمان، خدمات ارتوپدی توسط پزشکان حاذقی چون

دکتر مجید حیدری و دکتر عبدالله موسوی به بیماران گرامی ارائه می شود.

در صورتی که بیماران به جراحی نیاز داشته باشند، این جراحی در بهترین شرایط و با

استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات، در بیمارستان های طرف قرارداد انجام خواهد شد.

کلیه حقوق این قالب برای توانبخشی یادمان محفوظ می باشد